Alles over puntpaprika
GrillSpiratie

Duurzame teelt

Duurzaam en maximaal biologische teelt

MAXIMAAL RESPECT VOOR MENS, MILIEU EN OMGEVING

SweetPoint teelt puntpaprika’s met een zo laag mogelijke milieudruk, de organisatie hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op een respectvolle manier omgaan met de omgeving en opereren volgens de principes van duurzaamheid voert SweetPoint hoog in het vaandel. Bekijk de video over de duurzame maatregelen in de teelt.
In een gesloten teeltsysteem, worden water, meststoffen en andere materialen die de planten en puntpaprika’s niet opnemen, hergebruikt en aangevuld.
SweetPoint teelt maximaal biologisch. Dit betekent dat in principe geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt tegen ziekten en plagen, maar natuurlijke vijanden worden ingezet.
Minimalisering van het energieverbruik wordt gerealiseerd door zogenaamde ‘Green Label “kassen. Deze kassen, die gebruik maken van state-of-the-art technieken, verliest zeer weinig energie aan de omgeving.
Bovendien zijn alle telers van SweetPoint uitgerust met een WKK (warmtekrachtkoppeling) installatie. Dit is in feite een eigen energiecentrale, op basis van warmtekrachtkoppeling. Met behulp van deze installaties wordt warmte opgewekt voor het verwarmen van kassen en CO² geproduceerd voor een betere groei van de planten en daarmee wordt ook elektriciteit opgewekt. Naarmate er meer elektriciteit wordt geproduceerd dan nodig voor eigen gebruik, wordt dat deel van de elektriciteit aan het elektriciteitsnet “terug geleverd”.
Teeltlocatie Made  (NB) biedt voldoende elektriciteit om 2000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.